Tagarchief: verpleegkundige horloges

De geschiedenis van het verpleegkundige horloge

Verpleegkundige(n) en ander medisch personeel mogen geen polshorloge dragen. Waar komt dat vandaan?

Hygiëne is heel belangrijk in de zorg, omdat men vaak te maken heeft met kwetsbare en / of zieke mensen. Door het naleven van een goede hygiëne kan onnodig letsel aan deze groep worden voorkomen. Het belangrijkste doel van een goede hygiëne van verpleegkundigen en medewerkers in de zorg is dan ook het voorkómen van infecties.

In de gezondheidszorg maakt men gebruik van zogeheten WIP-richtlijnen. WIP staat voor Werkgroep Infectiepreventie en heeft sinds 1988 nationale richtlijnen opgesteld voor zorginstellingen. Op het gebied van de persoonlijke hygiëne staat hierin dat medewerkers geen sieraden of accessoires aan hun handen of onderarmen mogen dragen. Hieronder vallen ook polshorloges. De achterliggende reden hiervoor is dat er meer bacteriën aanwezig zijn op handen /onderarmen met sieraden dan op handen/onderarmen zonder sieraden. Ook blijkt uit onderzoek dat de handhygiëne minder effectief is bij ringdragers dan bij niet ringdragers.

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IZG) voert onderzoek uit naar de preventie van infecties in ziekenhuizen en oudereninstellingen. Hieruit blijkt dat de hygiëne en infectiepreventie vaak nog onvoldoende zijn. Een van de onderdelen waarop onvoldoende wordt gescoord, is dat medewerkers nog te vaak sieraden droegen tijdens het werk.

Accessoires op de werkkleding zijn volgens de WIP-richtlijn ook niet toegestaan. De uitzondering hierop is een werkgerelateerde accessoire zoals een naambordje of een verpleegkundig horloge. Deze is alleen toegestaan als de accessoire niet in contact komt met de patiënt en de accessoire schoon te maken en te desinfecteren is. Het verpleegkundige horloge wordt vastgemaakt aan het uniform door een speld of clip.

Naamplaatje en klokje ineen

Naamplaatje en klokje ineen

De WIP heeft haar werkzaamheden sinds begin van dit jaar (2017) gestaakt. Onduidelijk is wat de oorzaak hiervan is. Huidige richtlijnen kunnen dus niet meer ‘up to date’ zijn. Er wordt tussen diverse partijen wel gewerkt aan een nieuw programma voor het ontwikkelen en invoeren van regels ter bevordering van de infectiepreventie in de gezondheidszorg.

Bronnen

Richtlijn WIP

IGZ onderzoek