100 jaar kiesrecht in Nederland

Vandaag, 15 maart 2017, kiezen we de nieuwe leden van de Tweede Kamer in Nederland.

Algemeen kiesrecht, het lijkt zo normaal. Toch is het slechts 100 jaar geleden, dat iedere man vanaf 24 jaar in Nederland mag gaan stemmen en zich tevens verkiesbaar stellen.  Passief kiesrecht kwam er ook voor de vrouwen. Zij moesten nog wel tot 1919 wachten voordat zij ook het actieve kiesrecht ontvingen.

Dit belangrijke recht voor burgers van Nederland is een essentieel kenmerk van een democratie. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen en de bevolking kiest zelf, uit vrije wil en anoniem,  haar nieuwe volksvertegenwoordiging.

Sinds de tweede wereldoorlog zijn er slechts enkele keren een even groot aantal partijen geweest die deelnamen. Vandaag zijn het maar liefst 28 partijen met 1114 unieke kandidaten. Op dit moment zijn er 17 partijen in de kamer waaronder 6 afgesplitste dan wel eenmanspartijen, dus eigenlijk 11 partijen.

Dit houdt in dat er 17 nieuwe partijen deelnemen aan de verkiezingen. Deze hebben zeer uiteenlopende ideeën over het bestuur en beleid in Nederland voor de komende jaren. Het loont om verder te kijken dan de ingestudeerde verkiezingsdebatten van de zittende partijen. Bekijk en onderzoek de programma’s van de nieuwe partijen. Met hun bijdrage kan de Nederlandse politiek in jouw voordeel veranderen.

Er valt dus wel degelijk iets te kiezen in ‘ons’ Nederland. Blijf niet thuiszitten, maar ga stemmen en maak het verschil!

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/28-politieke-partijen-doen-mee-aan-de-kamerverkiezingen